web analytics

PROVICTIM Projekt

Felhasználási feltételek

A Provictim.hu portál tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát, ugyanakkor ügyel arra, hogy a tartalom megfeleljen a jó ízlés szabályainak. Illegális tartalmú bejegyzések előzetes figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek a rendszerből. Illegálisnak minősül minden olyan bejegyzés, amely törvénybe ütközik, jogot sért, illetve erre való alkalmasságának gyanúja felmerül.

Ennek megfelelően a portálon nem szerepelhetnek:

 • Nem a portál jellegének megfelelő tartalmak,
 • Szerzői vagy szomszédos jogokat sértő anyagok,
 • Gyűlöletet vagy előítéleteket szító illetve faji, vallási vagy más alapú hátrányos megkülönböztetést tartalmazó anyagok,
 • Terrorizmus vagy más erőszakos bűncselekmény elkövetését segítő vagy azok elkövetésére felbujtó anyagok,illetve információk,
 • Rágalmazó, más üzleti vagy erkölcsi jó hírét sértő anyagok, információk,
 • Duplikált hozzászólások, vélemények,
 • Okmányhamisítás (diákigazolvány ill.-matrica, nyelvvizsga, diploma, érettségi, jogosítvány, útlevél stb.)
 • Jogvédett termékek másolatai DVD/VHS/CD
 • Mobiltelefon függetlenítés
 • Csempészárú, kábítószer
 • Önkényuralmi jelképek használata,
 • Törvénysértésre való buzdítás

FIGYELEM! A Provictim.hu portál üzemeltetője fenntartja a jogát, hogy a rendszerből előzetes figyelmeztetés nélkül töröljön minden olyan bejegyzést, amely sérti a Netikett szabályait vagy az üzemeltető érdekeit.

A Provictim.hu oldal fenntartója SPAM-ként kezeli megegyező bejegyzése ?tömeges? feladását. Fenntartja a jogot, hogy az ilyen tevékenységre kísérletet tevőket kizárja a felhasználók köréből, feladott bejegyzéseit törölje, a feladó ellen az illetékes helyen bejelentést tegyen.

Illetéktelenül, más nevében feladott bejegyzések kiszűrésére minden lehetőt megteszünk, de nem minden esetben áll rendelkezésünkre minden adat. Amennyiben tudomására jut ilyen jellegű információ, kérjük, hogy minél több adat kíséretében tájékoztasson bennünket, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük.

A bejegyzések szövegét a rendszer automatikusan ellenőrzi, trágár, sértő kifejezéseket keresve. Amennyiben indokolatlanul trágár, sértő kifejezéseket használó szövegeket talál, azt eltávolítja a rendszer. A Provictim.hu rendszere regisztrálhatja a bejegyzések feladóinak IP címét.

Az illegális tartalmú bejegyzések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

A rendszer működési szabályzatát sértő felhasználók adatai egy szűrő adatbázisba kerülhetnek, rendszeres ?rosszindulatú? kísérlet esetén 3 hónapra kizárja A Provictim.hu használatából. Másodszor is kizárt felhasználó az üzemeltető döntése alapján örökre kizárásra kerülhet.

Nem szerepelhet a bejegyzésekben semmilyen egyéb anyag vagy információ, amely a Provictim.hu portál megítélése szerint ártalmas lehet az üzemeltetőnek, illetve partnereinek.

A Provictim.hu portálnak jogában áll bármely, a fenti alapelvekkel nem egyező bejegyzést eltávolítani, illetve bármely felhasználót kizárni (IP cím alapján) a szolgáltatásból. Ennek különleges esete az automatikus duplikátum-szűrés, amely amellett, hogy nem engedi a duplikált vagy többszörözött bejegyzések feladását, a hozzászólót kitilthatja a portálról időlegesen. Ennek célja, hogy a felhasználóink megfelelően tájékozódhassanak, ismétlődő bejegyzések nélkül.

A felhasználó bejegyzése megjelentetésével tudomásul veszi, hogy a Provictim.hu portál oldalain elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért felelőssége kizárólagos, azokért a Provictim.hu portált semmiféle felelősség nem terheli. Nem vállal a Provictim.hu portál felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóságtartalmáért.

A portál rendszerei nagyrészt automata rendszerek, így a látogató által látott információk vagy program által generált oldalak vagy a Provictim.hu portál partnerei által biztosított adatok, tartalmak, illetve felhasználók által létrehozott tartalmak, melyet a Provictim.hu portál az adatok nagy mennyisége miatt technikailag nem feltétlenül képes teljes egészében kontrollálni.

Nem vállal a Provictim.hu portál felelősséget sem látogatók, sem felhasználók irányában a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.

A Provictim.hu portál szolgáltatásait a felhasználó saját felelősségére használja. A Provictim.hu portál arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan, a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa, de az esetleges technikai fennakadásból eredő károkért felelősséget nem vállal.

A Provictim.hu portál továbbá semmiféle, a felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő anyagi vagy erkölcsi kárért nem vonható felelősségre, valamint az üzemeltetőkkel szemben semmilyen kártérítési igény nem támasztható.

A Provictim.hu portál fenntartja magának a jogot bármilyen változtatásra, illetve a felhasználóval szemben szolgáltatásainak ideiglenes vagy teljes körű szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, akár minden előzetes értesítés nélkül.

FIGYELEM! Az üzemeltető a fenti szabályozást bármikor, előzetes vagy utólagos értesítés nélkül megváltoztathatja, esetleg meg is szüntetheti.

Tatabánya, 2012.06.01.