web analytics

PROVICTIM Projekt

Irányelveink

A Weboldal tartalma és linkelése:

A Weboldalon található tartalom az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és a előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a további használatára, terjesztésére, nyomtatására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak az üzemeltető írásbeli engedélye alapján lehetséges. Ezen feltételek megsértése esetén az üzemeltető a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti.

Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást, (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:

  • A Linkelő Weboldal a Provictim.hu logónak sem méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja;
  • A Link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;
  • A Linkelő Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a Provictim.hu javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;
  • A Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Provictim.hu és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról;
  • A Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

Ezen szabályoktól eltérni csak a Provictim.hu-val kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak az Provictim.hu-val szerződő fél jogosult.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Provictim.hu jogosult lesz a Weboldalra mutató Link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

Információ:

Bármilyen, az üzemeltető számára az üzemeltető bármely weboldalával kapcsolatban nyújtott információt az üzemeltetőnek úgy kell átadni és az üzemeltetőnek úgy kell fogadnia, hogy az nem bizalmas jellegű. Az üzemeltető az ilyen információt minden korlátozás nélkül használhatja.

FIGYELEM! Az üzemeltető a fenti szabályozást bármikor, előzetes vagy utólagos értesítés nélkül megváltoztathatja, esetleg meg is szüntetheti.

Tatabánya, 2012.06.01.