web analytics

PROVICTIM Projekt

Nyitókonferencia összefoglaló

TÁJÉKOZTATÁS

Ez a programelem már lezárult.

Dr. Szalay Zoltán a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata vezetőjének köszöntője után, Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott Asszony a közelmúlt eseményeire hivatkozással hangsúlyozta a családon belüli erőszak elleni harc fontosságát és üdvözölte, hogy a kormányzat területi szerveként lehetőség nyílt a projektben történő szerepvállalásra. Dr. Kunfalvi Zoltán igazságügyi elnökhelyettes a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal képviseletében pozitívumként értékelte a Provictim projekt újszerű, feltétlenül előremutató elemeit, felhívta a figyelmet az áldozatsegítés új lehetőségeire és kiemelte, hogy Komárom-Esztergom Megye országos viszonylatban élen jár az áldozatsegítéssel kapcsolatos számadatok vonatkozásában. A bevezető előadások után Balatoni Ágnes az Utcai Szociális Segítők Egyesületének elnöke, a projekt projektmenedzsere ismertette az Egyesület 20 éves tevékenységét, megvilágította, hogy az elsősorban hajléktalanok ellátásával foglalkozó szervezet milyen formában vállalhat főpályázói szerepet egy áldozatsegítéssel kapcsolatos programban, valamint részletesen ismertette a projekt egyes elemeit.

Csonkáné Huszár Anita rendőr alezredes, osztályvezető, (Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály) a projekt szakmai vezetője, ismertette a viktimológiai helyzetet Komárom-Esztergom megyében. Az összefoglaló szerint az elmúlt két év bűnügyi statisztikái alapján a bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat, a sértettek és az áldozatok száma növekedik. Különösen aggasztó a fiatalkorú és gyermekkorú sértettek számának növekedése. A családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekmények száma országosan csökkenő tendenciát mutat, megyénkben azonban kb. ugyanilyen arányú a növekedés. dr. Gazdag Viktória ügyintéző, (Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osztály) a projekt  szaktanácsadójaként tartott előadást az Áldozatsegítő Szolgálat általános és  a Provictim keretei között megvalósuló tevékenységeiről. Kiemelte, hogy a projekt nyújtotta lehetőségek jelentősen kibővítik az áldozatsegítés eddigi rendszerét. (pszichológusi segítségnyújtás, önsegítő csoportok, az áldozatok önvédelmi képességének növelése, szakemberek, közöttük bírák, ügyészek, rendőrök képzése, szóróanyagok, tájékoztató kisfilmek, stb.)

A folytatásban a pszichológusoké volt a szerep. Molnár János Róbert pszichológus, (Oroszlányi Szociális Szolgálat) a bennünk élő mesehősök jelentőségéről tartott igen érdekes előadást, ahol a meseszereplők magatartását, jellemvonását vetítette napjainkra. Az előadást Deák Sándorné intézményvezető-helyettes egészítette ki azzal, hogy ismertette, miként került kapcsolatba Szolgálatuk a főpályázóval és együttműködő partnereivel. Magyar Attila pszichológus az áldozattá válás pszichológiája mellett, az áldozatsegítéssel kapcsolatos pszichológiai vonatkozásokat is feltárta. Lovas Zsuzsa mediátor, a Lege Artis képviseletében, ?Hogy senki ne váljék áldozattá?? című előadásában módszereket mutatott be a konfliktusok és áldozattá válás megelőzésére.  A szervezet bemutatását követően a megelőzés mellett, a mediáció szerepére és lehetőségére hívta fel a figyelmet. A konferenciát dr. Tóth Zsófia áldozatsegítő szakreferens, viselkedéselemző, (Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal) bemutatója zárta.  Előadásában saját kutatásának tapasztalatait adta elő, melyet egy 30 fős csoport és egy 30 fős kontrollcsoport közreműködésével, kérdőíves módszerrel végzett, pszichológiai tanulmányai során.