web analytics

PROVICTIM Projekt

Provictim Projekt

Áldozatvédelem uniós segítséggel

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete 1992-es megalakulása óta küldetésének tartja a halmozottan hátrányos helyzetű emberek társadalmi reintegrációjának elősegítését, érdekvédelmét. A hajléktalanok az egyik legnehezebb élethelyzetű célcsoportot képviselik, hiszen rossz szociális helyzetük mellett a közösségtől való elszigetelődéssel és az előítéletességgel is meg kell küzdeniük. Az említett okok miatt a fedél nélküliek gyakran válnak áldozattá, és elkövetővé is egyben.

Az egyesület által regisztrált hajléktalanok közel felének sérelmére már követtek el bűncselekményt, ezért kiemelt egyetértéssel fogadta a TÁMOP 5.6.1 C pályázat célkitűzéseit. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott ?PROVICTIM? című pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A 2012. július 1-től induló és 2 évig tartó projekt célja az áldozatok segítése és az áldozattá válás megelőzése.

Az Egyesület a projektet a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának áldozatsegítőivel, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával, és Oroszlány Város Szociális Szolgálatával, mint kiemelt együttműködő partnerekkel valósítja meg.

A projektben létrejövő együttműködés, az áldozatsegítés és a megelőzés hiányos rendszerét a meglévő erőforrások felhasználásával szeretné hatékonyabbá tenni. Egyfelől arra tesz kísérletet, hogy a már meglévő szolgáltatások koordinálásával az áldozatok komplexebb ellátást, az állampolgárok az áldottá válás megelőzéséhez tájékoztatást, modelleket kapjanak, másfelől a meglévő szervezetek igényeinek és lehetőségeinek felmérésével egy szélesebb körű szakmai együttműködés kereteinek kialakítását biztosítja. Vagyis nem új szervezetek, ellátó helyek létrehozása a cél, hanem többnyire a már meglévő és működő segítő-szolgáltatások összehangolásának és együttműködésének a megvalósítása, amelytől költség-hatékony és komplex áldozatsegítés várható.

A megvalósítandó tevékenységek a projekt célkitűzései szerint a két év alatt mérséklik a bűncselekményeket előidéző okok hatását, csökkentik a sértetté válás veszélyét, növelik az egész közösség biztonságát, javítják az élet minőségét, erősítik a társadalmi összetartozást és egyben az emberi jogok érvényesülését.

A projekt célcsoportjai egyrészt azok az emberek, akik sérelmére bűntettet követtek el, másrészt azok a szakemberek, akik kapcsolatba kerülnek az áldozattá vált személyekkel, harmadrészt maguk az állampolgárok annak érdekében, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezve elkerüljék az áldozattá válást.

A Provictim Projekt egy rendkívül összetett, komplex, egymásra épülő programsorozatot foglal magába. A három szervezet közös munkájával napi 24 órában elérhető telefonos krízisvonal és pszichológusi segítséggel egyéni tanácsadás indul áldozatok számára, ahol egyénre szabott tanácsot kaphat a segítségre szoruló. A bántalmazott nők részére önsegítő és személyiségfejlesztő csoport, az áldozatok számára önbizalom erősítő foglalkozások, szakemberek számára mediációs képzések, tanfolyamok, fórumok állnak majd rendelkezésre. A gyerekek számára iskolai bűnmegelőzési program és nyári tábor indul a ?Biztonság szigete? elnevezéssel. A projekt keretében vagyonvédelmi lakossági fórumok és tanácsadás is lesz megyeszerte. A tevékenységeket rádió és televíziós fórumok, tájékoztató kisfilmek, szóróanyagok, interaktív weboldal színesíti.

A projekt ezen kívül nagy hangsúlyt helyez a szakemberek felkészítésére. Ugyanis az áldozattal kapcsolatba kerülő szakemberek képzésének, hozzáállásuk alakításának kulcsszerepe van abban, hogy az áldozatok hogyan éreznek, hogyan viselik az eljárással és a megváltozott helyzettel járó nehézségeket. Nem titkolt célja a projektnek, hogy az áldozattá vált állampolgár az ellene elkövetett tetthez kapcsolódó eljárások során ne sérüljön tovább, azaz a másodlagos viktimizáció elkerülhető legyen. Ennek megvalósulása érdekében elkerülhetetlen az áldozatsegítésben, bűncselekmény feltárásában szerepet játszó szervezetek és munkatársaik érzékenyítése, azaz empatikusabbá, jobban szervezetté, reflexívebbé tétele.


A program aktualitásáról a Térségi Radar című havilapban és a projekt hivatalos weboldalán (www.provictim.hu) lehet információkat találni, valamint kérdéseket is lehet feltenni az áldozatvédelemmel, megelőzéssel kapcsolatban.

 eu