web analytics

PROVICTIM Projekt

Segítő munka a párkapcsolati erőszak áldozataival és gyerekeivel

TÁJÉKOZTATÁS

Ez a programelem már lezárult.

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete ?PROVICTIM? ( TÁMOP 5.6.1-C-11/2-2011-0017) című pályázatának nem titkolt célja egy hatékony áldozatsegítő, támogató rendszer kiépítése, melyhez képzéseket, tréningeket, fejlesztő foglalkozásokat, folyamatos információnyújtást biztosít az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakemberek számára.

A fenti cél elérése érdekében - a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület közreműködésével- szervezzük meg a

Segítő munka a párkapcsolati erőszak áldozataival és gyerekeikkel című,

akkreditált továbbképzést.

Kreditérték: 30 kreditpont (személyes gondoskodást végző szakembereknek)

Időtartam: 30 óra

Továbbképzés típusa: szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0102-06

A program engedélyszáma: S-05-038/2010

A továbbképzés célja: Felkészíteni a segítőket a párkapcsolati erőszaknak kitett felnőttek és gyermekek támogatására, megerősítésére az eleddig kevéssé ismert és gyakorolt, az erőszakot megélt nők és az ő gyerekeik speciális igényeit és élethelyzetét figyelembe vevő, emberi jogaikat tiszteletben tartó nemzetközi jó gyakorlat alkalmazásán keresztül.

A képzés végére a résztvevők:

  • Alapvető ismereteket szereznek az ügyfelek emberi jogairól, az erőszak általi elsődleges, és az intézmények által gyakorolt másodlagos áldozattá tételről, a párkapcsolati erőszak mint a családon belüli erőszak egyik leggyakoribb fajtájának és a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés összefüggéseiről.
  • Megismerik a nemzetközi jó gyakorlatot a párkapcsolati erőszak miatt otthonukból menekülni kényszerülő nők és azok gyerekeinek ellátásával kapcsolatban.
  • Megismerik a hazai releváns jogszabályokat, és a jogalkalmazással kapcsolatos leggyakoribb kihívásokat.
  • Megismerik az ?Erő a változáshoz? c. kézikönyvben leírt támogató és önsegítő csoport modelleket, és azok alkalmazásának lehetséges módjait.
  • Eszközöket kapnak saját intézményük átvilágítására emberi jogi, valamint társadalmi nemi (gender) szempontból.
  • Eszközöket kapnak arra, hogy az átvilágítás során talált hiányosságokat közösen kijavíthassák.

A három alkalmas továbbképzés az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, így a részvétel ingyenes.

Képzési alkalmak: 2013. április 15, április 16, április 17,

Képzés ideje: 8.00-18.00

A program helyszíne: Tata, Fáklya u. 4. (Rendőrfőkapitányság üdülője)

A képzés napjain meleg ebédre hívjuk meg a résztvevőket.

A részvételi szándékot 2013. március 29. 12 óráig kérjük jelezni, az alábbi elérhetőségek valamelyikén: