web analytics

PROVICTIM Projekt

Szervezetfejlesztési találkozó

TÁJÉKOZTATÁS

Ez a programelem már lezárult.

Áldozatsegítés és hálózatépítés

Mindenki áldozattá válhat. Vagy mégsem? Hogyan lehet megelőzni az áldozattá válást? S ha megtörtént a baj, miként lehet segíteni az áldozattá vált emberen? Kik a segítők és mit tehetnek? Ezekre a kérdésekre keresték a választ azok a szakemberek, akik a Provictim projekt szakmai találkozójára eljöttek.

Az áldozattá válás megelőzésére és az áldozatok segítésére szerveződött Provictim projekt sokféle programot foglal magába: 24 órás telefonos krízisvonal működtetése, egyéni pszichológiai tanácsadás áldozatok számára, önsegítő csoportok szervezése bántalmazott nők részvételével, szakemberek képzése, fórumok, tanfolyamok, bűnmegelőzési program és tábor.   A sokféle program sokféle szervezet és intézmény együttműködésével, hálózatépítéssel valósulhat csak meg. A szakembereknek mindenekelőtt szóba kell állniuk egymással, meg kell ismerniük egymás munkáját, észjárását ahhoz, hogy hatékonyak lehessenek.  Ennek érdekében szervezetfejlesztő és közösségépítő találkozóra került sor ez év október elején az Áldozatsegítő Szolgálat, a rendőrség, az ügyészség, a gyermekvédelmi alap- és szakellátás és az utcai szociális segítők szakembereinek részvételével.

A találkozó 23 résztvevőjét összekötő kapocs az áldozatokkal való foglalkozás, de mindegyikük más-más szempontok, szakmai elvárások szerint végzi a dolgát. Nyilvánvalóan másként tekint a rendőr egy bűncselekmény áldozatára, mint a gyermekvédelmi szakember. Másféle szakmai szabályok szerint dolgozik az utcai segítő és az ügyész. A cél közös, állapították meg a szakemberek, a hozzá vezető úton sokféle eljárással, szakmai szemponttal kell végigmenniük, együtt és bizalommal.  Ahogy a Provictim projektet, úgy az áldozatsegítés feladatát is csak úgy lehet megvalósítani, ha a résztvevő szervezetek képviselői építenek egymás tudására, tapasztalatára, bizalommal fordulnak egymáshoz. Megtörtént esetek elemzése hívta fel a figyelmet arra, hogy az emberséges bánásmód, a másikra való figyelés, a nyitottság a nehéz helyzetek kezelésének alapja. A találkozón az egyes szervezetek képviselői feltárták azokat a kapcsolódási pontokat, ahol egymás munkáját kiegészíthetik. Elemezték azokat a helyzeteket, ahol biztosan meg kell mutatni, nemcsak az áldozattá vált ember, de a segítője sincs egyedül, számíthat a társszervezetek tudására, támogatására. A találkozó legfontosabb üzenete, hogy a közös cél és a bizalom alapozza meg az eredményes munkát.

És hogy mi lesz a hozadéka ennek a találkozónak? Kiemelten fontos, hogy megindult a párbeszéd a sokféle terület képviselői között. Létrejöttek azok a személyes kapcsolatok, amelyek révén már a mindennapi, konkrét helyzetekben is egymástól kérnek és kapnak segítséget az áldozatvédelmi munkában és a Provictim projektben résztvevők.

Az egyéb nyereségek pedig nagyon nehezen mérhetőek, hisz a meg nem történt, megelőzött bűncselekményekről senki nem vezet statisztikát.

Magyar Attila
szervezetfejlesztő pszichológus